BALKAN INDOOR U20 CHAMPIONSHIPS

BALKAN INDOOR U20 CHAMPIONSHIPS
Në kampionatit Ballkanik për U20 në sall që u majtë në Istanbul/TUR – 09 shkurtë 2020 atletët Kosovar kanë bërë një paraqitje të mirë ku atleti i mirënjohur kosovar Muhamed Ramadani u stolis me medaljen e Artë në Hedhjen e Gjyles me rezultat 19.20
Rezultatet e Atletëve tanë gatë paraqitjes në kampionatin Ballkanik U20 në sall janë:
Muhamet Ramadani në hedhjen e Gjyles medalja e artë me rezultat 19.20
Arife Peci në disiplinën 3000m e pesta me rezultat 11:55.17
Alaudin Suma në hedhjen e Gjyles i gjashti me rezultat 15.89
Leon Thaqi në disiplinën 800m i nënti me rezultat 1:59.84
Duarza Ivanaj disiplinën 60m e trembëdhjeta me rezultat 8.11
Merisa Bojaxhiu disiplinën 400m e katërmbëdhjeta me rezultat 1:01.75

Sara Susuri disiplinën 60m e pesëmbëdhjeta me rezultat 10.93
Albina Bojaxhiu në disiplinën 3000m e dnf
Në disiplinën e 4x400m femrat u plasuan të pestat me rezultat 4:11.39 vrapuan D. IVANAJ S. SUSURI M. BOJAXHIU A. BOJAXHIU