Kampi veror i Atletikës 20016

Federata Atletike e Kosovës për shtatë dit me radhë do mbaj kampin e Atletëve për të Rijnë U14 dhe U16 në qenëren rekreative Gërmi Prishtinë
Në këtë kam marrin pjesë mbi 30 atletë nga trevat e ndryshme të Kosovës
Trajnerët e Federatës Atletike të Kosovës kanë hartuar nj program profesional adekuat në bazë të moshës, me qëllim të ngritjes së performancës të atletëve dhe të ketë vlera edukative dhe sociale.
Në këtë kamp janë përfshirë një numri i madh të rinjve me kapacitete premtuese për të ardhmen e Atletikës Kosovare
Gjatë kampit do të mbahen edhe ligjërata teorike të përshtatshme për pjesëmarrësit,
Organizimi i kampeve për të rinj do të jetë një vazhdimësi e praktikimit edhe në vitet e ardhshme, por me një program të mirëfilltë. Kampet stërvitore kanë rëndësi të shumëfishtë për atletët e rinj. Motivimi dhe përkushtimi për sportin e atletikës për të ngritur njohuritë dhe rezultatet në këtë sporta