Anëtarët e kryesisë së Federatës Atletike të Kosovës

Nr Emri dhe Mbiemri Pozita Telefoni e-mail
1 Halil Sylejmani Kryetar 044-116-805  halilsylejmani@live.com
2 Gazi Renaku Nënkryetar 044-217-482 gazirenaku@hotmail.com
3 Remzije Shala Nënkryetare 044-293-777 remka_mitro@live.com
4 Adrian Mazreku Anëtar 044-269-775  doni_profi@hotmail.com
5 Xhavit Tahiri Anëtar 044-706-243  tahiri@hotmail.com
6 Faik Sylejmani Anëtar 044-843-730 faik.sylejmani@hotmail.com
7 Kadri Kaçanolli Anëtar 044-199-964
8 Faik Baliċ Anëtar 049-176-346 fajobalic@hotmail.com
9 Banush Dakaj Anëtar  044-242-292  banush_dakaj@hotmail.com
10 Kadri Shala Anëtar 044-116-806 kadri-shala@hotmail.com
11 Natyra Shala Anëtare 044-743-935 natyra.shala@hotmail.com

 

Nr Emri dhe Mbiemri Pozita Nr.Telefonit
1 Abdurrahman Shkodra Sekretar gjeneral 044-277-197