Anëtarët e kryesisë së Federatës Atletike të Kosovës

Nr Emri dhe Mbiemri Pozita Telefoni e-mail
1 Halil Sylejmani Kryetar 044-116-805  halili951@yahoo.com
2 Gazmend Maxhuni Nënkryetar 044-200-601 gazifkf@hotmail.com
3
Shehat Rrudhani
Nënkryetar 044-311-881 ka.rogana@yahoo.com
4 Kadri Shala Anëtar 044-116-806 kadri-shala@hotmail.com
5 Kadri Kaçanolli Anëtar 044-199-964
6 Xhavit Tahiri Anëtar 044-706-243 Ka.Mitrovica@outlook.com
7 Adrian Mazreku Anëtar 044-269-775 doni_profi@hotmail.com
8 Remzije Shala Anëtare
044-293-777
remka_mitro@live.com
9 Faik Baliċ Anëtar  049-176-346
10 Avdullah Shala Anëtar 044-608-968 shala@hotmail.com
11 Besnik Jashanica Anëtar 044-990-084 bes_nik@hotmail.com

 

Nr Emri dhe Mbiemri Pozita Nr.Telefonit
1 Abdurrahman Shkodra Sekretar gjeneral 044-277-197