Nr. Gara – Aktiviteti Vendi Data
1 Vrapimi i Pavarësisë Junik 17 Shkurt 2018
2 Krosi i Bardhë Prishtinë 4 Shkurt 2018