Vrapimi i Pavarësis – Junik më 17.02.2016

Federata Atletike e Kosovës, Kuvendi Komunal Junik në bashkëpunim me K.A “Juniku” dhe në mbështetje të Ministrisë për Kulturë rini dhe Sport të Kosovës organizojnë garën
Vrapimi tradicional për kremtimin e manifestimit të pavarësisë së Kosovës
Federata atletike e Kosovës se tetë vite me radhe organizon këtë vrapim tani tradicional
Orari i garës të vrapimi i pavarësisë të Kosovës e cila do të mbahet në Junik 17.02.2016
Vendi i mbajtjes në Qendër të qytetit të Junikut duke filluar prej orës 11:00.

Më poshtë do t’ju paraqesim disiplinat e kësaj gare dhe kohën e startit sipas disiplinave.