Federata Atletike e Kosovës është themeluar  më 21 shtator të vitit 1991 në Prishtinë

Emri i Organizatës

Shkurtesa

Selia

Numri i anëtarëve Data e anëtarësimit Rezultatet e votimit Statusi i anëtarësimit
01. International Association of Athletics Federacions

IAAF

Monaco

214

Më 19 Gushti 2015 Pekin 187 pro

13 Kundër

Me drejta të Plota
02.  

European Athletic Association

EAA

Llozan

51

Më 16 Tetor 2015 Llozan (Zvicër) 44 Pro

6 Kundër

Me drejta të Plota
03.  

Association of Balkan Athletic

ABAF

Sofje Bulgari

17

Më 25 Qershor 2016 në Pitesti (Rumani) 13 Pro

1 abstenim

Me drejta të Plota
04. Mediterranean Athletics Union

MUA

Marseille

27

Nëntor 2015 Bordi unanimisht Me drejta të Përkohshme

When you’ve had enough and only want a small break, then writing an essay for me is exactly what you need. Want some time to unwind? Go ahead and take some time! Want to go on a best essay writing service vacation? Whilst taking care of all of your other duties, go and mingle in the party.