Nr. Gara – Aktiviteti Vendi Data
1 Vrapimi “Shtigjeve Haradin Bajrami” Lipjan 4 Prill 2021
2 Kampionati i kosovës në kros Prishtinë 28 Mars 2021
3 Vrapimi i Pavarësisë Viti 17 Shkurt 2021
4 Rezultate e Krosit të Bardhë Prishtinë 6 Shkurt 2021